Wie schrijft hier?

BIEKE VANDEKERCKHOVE

Bieke Vandekerckhove kwam in 2000 in contact met zenmeditatie via Fernanda Desloovere. Sindsdien volgt ze regelmatig sesshins bij Ton Lathouwers. In 2007 kwam ze via Geert Acke in contact met Frank De Waele en maakt sindsdien deel uit van de lokale groep van Zen Sangha in Kortrijk. In 2010 verscheen van haar De smaak van stilte. Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen (Lannoo).

Geert acke


Geert is de contactpersoon en organisatorisch verantwoordelijke voor het filiaal Kortrijk van Zen Sangha. Hij kwam in de 90 er jaren in contact met zenmeditatie dankzij Fernanda Desloovere, die toen een groep uit de Maha Karuna Ch’an lijn van Ton Lathouwers begeleidde in De Harp te Izegem. In 2006 leerde Geert Frank De Waele kennen en werd student van hem.

LILIANE PRIEM

Liliane Priem kwam in 2007 in contact met zen via de lokale groep van Zen Sangha te Kortrijk en werd zo studente van Frank De Waele Sensei. Zij is de vaste jikido van ons filiaal. De jikido is de persoon die de tijd bewaakt bij meditatiesessies en de bel en kleppers hanteert. Liliane staat verder mee in voor het goede praktische verloop van de wekelijkse zazen op donderdag in onze groep te Kortrijk.

Advertenties