Shikantaza : alleen maar zitten en gewaarzijn (uit “Everyday Zen” van Charlotte Joko Beck)

De oude teksten zeggen dat we ons vrij maken door onze geest licht en ruimte te geven. We doen dat door oplettend te zijn, alert en ontvankelijk voor wat zich binnen en buiten ons afspeelt. Dat is niet hetzelfde als proberen om onszelf beter te maken of ons leven voor mekaar te krijgen. Het is ‘Shikantaza’, gewoon en alleen maar zitten in open gewaar-zijn… en alleen maar de illusies (de ‘ik-opinies’) te zien voor wat ze zijn: vluchtig en onbestendig.

Het gaat er dus niet om dat ‘ik’ de vogels hoor. Het gaat alleen om ‘het horen van de vogels’. Laat jezelf het zien zijn, het horen zijn, het denken, het voelen enz…  Dat is zitten. Het is namelijk het ‘schijn-ik’ dat dit wonder voortdurend onderbreekt met het verlangen om over ‘ik ‘ te denken. En het wonder gaat steeds maar door ; de vogels fluiten, de auto’s rijden voorbij. De processen in het lichaam gaan door; het hart klopt, onze longen ademen … Het leven is seconde na seconde een wonder, maar door onze ‘ik’- dromen te dromen gaat het aan ons voorbij. 

Laten we dus gewoon zitten in wat één grote verwarring lijkt te zijn.  Voel het gewoon, schat het naar waarde. Dan doorzien we misschien vaker de valse droom die ons belet het leven écht te zien.          En dan, wat zien we dan … ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Joko_Beck

Joko Beck quote : “You cannot avoid paradise, you can only avoid seeking it“.

 

Advertenties

Reeks stille meditatie bij Vormingplus te Kortrijk op 11, 18 en 25 juni 2017

In alle eenvoud samen stil worden en binnen deze stilte gewaar-zijn heeft een diepe ene heilzame werking op lichaam en geest.

In deze reeks wordt zittende meditatie afgewisseld met wandelmeditatie. We schenken de nodige aandacht aan fysieke houding, ademhaling en gewaar-zijn in het hier-en-nu. Je krijgt wat achtergrondinformatie die relevant en nuttig is voor de praktijk. Er wordt tijd gemaakt om ervaringen te delen. En we laten ons ook inspireren door eenvoudige teksten, kalligrafieën en beelden.

Deze meditatie is tegelijk methodisch, ongecompliceerd en  universeel. Ze is toegankelijk voor mensen van elke geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Je fysieke conditie doet er niet toe. Evenmin is kennis over – of ervaring met meditatie nodig. Iedereen is van harte welkom. Openheid en  bereidheid om actief en met je volle hart te participeren zijn de enige vereisten.

De sessies worden begeleid door Geert Acke

Voor praktische info : klik op onderstaande link

https://www.vormingplusmzw.be/stille-meditatie-geinspireerd-op-de-zenboeddhistische-traditie

loving-kindness-meditation

 

 

 

Stel, voor mijn raam staat een boom.

Als ik in gedachten ben, zie ik de boom, maar ik zie eigenlijk niet de boom van dit moment, maar mijn gebruikelijke beeld ervan.

De aandacht zegt; ”Kijk eens goed!” en dan zie ik de boom anders – de prachtige structuur , de enorme verscheidenheid, het leven in de boom. Hoe langer ik kijk, hoe meer in ik de boom kan ontdekken.

Ik word me ervan bewust wat een wonder een boom is.

In die zin heeft die gerichte aandacht een heilzaam en veranderd effect.

 

Boeddha’s levenswetten – Paul H. Köppler

 

Mogen door de kracht en de waarheid van deze beoefening alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk.
Mogen zijn vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.
Mogen allen nooit gescheiden zijn van het grote geluk dat vrij is van lijden.
En mogen allen in grote gelijkmoedigheid verblijven die vrij is van gehechtheid en afkeer.
Tibetaans motivatiegebed
Pouwel van de Siepkamp – “Zorg met compassie, Boeddhisme als inspiratiebron voor zorg en welzijn”

Waarachtig geluk ligt binnen jezelf.

Mogelijk zoek je het om allerlei redenen

buiten jezelf,

maar dat is een vruchteloze zoektocht

op de verkeerde plaats.

Waarachtig geluk vindt jou

wanneer je jou tevreden stelt

met het stille en weidse leven binnenin,

wanneer je bereid bent om gaandeweg

te aanvaarden wat er zich op je levensweg aandient

en je daarbij liefdevol verbonden weet

met het hele universum.

Waarachtig Geluk 

is het resultaat van een wijze levenshouding.

Moge je werkelijk gelukkig zijn!

Tai Sheridan “Secrets of true happiness”.

Aan het begin van de Avatamsaka Soetra staat een zin die het zitten in meditatie opentrekt tot pure betrokkenheid:”Het Grote Mededogen is de essentie van de meditatie.

Het is haar lichaam, haar bron en middel, om zich in heel het universum te verspreiden.

Zonder dit “grote hart” van liefde en mededogen is de meditatie, hoe verheven die in andere opzichten ook mag zijn, van geen enkele waarde.”

De Soetra Dharani van de grote mededogende spreekt over mediteren als “ingaan tot het hart dat luistert naar de noodkreten”, en plaatst het individuele zitten hiermee in het perspectief van een grenzeloze solidariteit.

De soetra is bijna een gebed: “ Dat ik mag ingaan tot dit hart dat luistert.

Het is van alle zingeving de volheid, grond en loutering van al wat leeft….”

Wie vergeet dat het in de meditatie om betrokkenheid gaat, op alles en iedereen, wordt er gauw genoeg aan herinnerd in de vier geloften die regelmatig gereciteerd worden.

De eerste gelofte luidt: “Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden.”

 

Bieke Vandekerchove

De Smaak van stilte

 

Fragmenten uit het hoofdstuk ‘Zen en wereld vrede’ uit ‘Zitten in stilte’ van Jeroen Witkam.

Zen en wereldvrede Ons zitten in de juiste lichaamshouding, ons ademen, ons leeg worden, is een bijdrage aan de wereldvrede.

Het is goed dat we de verruiming en verbreding van ons zitten beseffen naar de universele ruimte van onze aardbol toe, waarop alle volken zich bevinden, en naar de ruimte van de hele kosmos toe.

Ons zitten is een bijdrage aan wereldvrede, omdat we hier leeg zitten. Leegte is de voorwaarde tot vrede. Vandaar het belang om die leegte niet alleen als een woord of als een begrip te zien, maar het je echt als ervaring eigen te maken.

Leegte, lege helderheid, stilte, weerspiegelt de diepste dimensie van ons bestaan.