Rare vogels, die zenmeesters ; over meester Ikkyū Sōjun

一休宗純, Ikkyū Sōjun, 1394–1481 was één van de meest intrigerende Zenmeesters in de Muromachi periode. Hij was ook een befaamde kaligraaf, dichter en musicus en vervulde de rol van katalysator in de Zen theeceremonie. Hij is gekend is voor zijn rebels iconoclasme , zijn controversiële uitspraken en zijn excentrieke levensstijl. Meester Ikkyū heeft ook ons iets te zeggen. Hij bracht in zijn tijd ook al mensen terug tot de kern van de zaak. Zen is geen feel-good praktijk, geen aangenaam tijdverdrijf maar is een queeste op leven en dood naar zin en zingeving.

Een verhaal over hem en een gedicht van zijn hand illustreren dit.

Het verhaal gaat dat meester Ikkyū op nieuwjaarsdag zwaaiend met een schedel over straat liep en daarbij luidkeels riep : “Pas op, pas op” !!! De mensen waren opgeschrikt en velen keken hem misprijzend aan. Eén van hen durfde het aan te vragen waarom meester Ikkyū zo vervelend deed en stelde hem de vraag of het wel passend was om op een dergelijke manier te handelen op een feestelijke dag als Nieuwjaar. Daarop antwoordde meester Ikkyū :

Wees niet bang van deze verweerde oude schedel. Het is een betere manier om Nieuwjaar te wensen dan welke andere ook…

Daarmee verwees hij naar de werkelijkheid dat we allemaal sterfelijk zijn, dat het goed is om ons daar steeds bewust van te zijn en ons leven niet te verdoen aan genot en tijdverdrijf. Tegelijk is het een oproep om hier-en -nu ten volle te leven. Hiernaast een rolschildering van Yamaoka Tesshu, een 19° eeuwse samoerai, waarop een schedel is geschilderd met daarboven deze woorden van Ikkyū.

En er is een ander prachtig gedicht waarin meester Ikkyū prijs geeft hoe ver en diep hij is gegaan om de figuurlijke parel boven te halen. Het klinkt erg actueel omdat het de illusie van een zelfgenoegzame “feel-good (zen)praktijk” meteen doorprikt.  De eigenhandige kalligrafie van het gedicht door meester Ikkyū vind je onder de vertaling. Vrij vertaald gaat het als volgt ;

Deze monnik waagde zich over de nauwste bergpassen en is tevens door de diepste valleien gekropen om uiteindelijk de meest noordelijke zeeën te bereiken. Indien je een veilige plek zoekt om je leven door te brengen, kruip dan van boven op de kast zoals een pop.

 

Reeks stille meditatie bij Vormingplus te Kortrijk op 11, 18 en 25 juni 2017

In alle eenvoud samen stil worden en binnen deze stilte gewaar-zijn heeft een diepe ene heilzame werking op lichaam en geest.

In deze reeks wordt zittende meditatie afgewisseld met wandelmeditatie. We schenken de nodige aandacht aan fysieke houding, ademhaling en gewaar-zijn in het hier-en-nu. Je krijgt wat achtergrondinformatie die relevant en nuttig is voor de praktijk. Er wordt tijd gemaakt om ervaringen te delen. En we laten ons ook inspireren door eenvoudige teksten, kalligrafieën en beelden.

Deze meditatie is tegelijk methodisch, ongecompliceerd en  universeel. Ze is toegankelijk voor mensen van elke geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Je fysieke conditie doet er niet toe. Evenmin is kennis over – of ervaring met meditatie nodig. Iedereen is van harte welkom. Openheid en  bereidheid om actief en met je volle hart te participeren zijn de enige vereisten.

De sessies worden begeleid door Geert Acke

Voor praktische info : klik op onderstaande link

https://www.vormingplusmzw.be/stille-meditatie-geinspireerd-op-de-zenboeddhistische-traditie

loving-kindness-meditation

 

 

Kazuaki Tanahashi

Beste zen-genoten
Op woensdag 12 oktober 2016 geeft Kaz Tanahashi een zenvoordracht over de Hartsoetra.
Hierbij de open uitnodiging die op de site van onze “moedersangha” in Gent verscheen:

 

zenmeester Kazuaki Tanahashi

voordracht
OVER DE HARTSOETRA

 woensdag 12 oktober 2016

om 19.30 uur in zendo Gent

Wij zijn vereerd dat Kaz Tanahashi op onze uitnodiging inging en
naar Gent komt voor een zenonderricht over de Hartsoetra.
Dit is een unieke gelegenheid om ons begrip van leegte en niet-dualiteit te verdiepen en tot het ontmoeten van een iconische, maar eenvoudige man, doordrongen van de zengeest.

Iedereen is van harte welkom!
Je hoeft geen voorkennis over zen te hebben.
Inschrijven is niet nodig.
Men zegge het voort!
De lezing is in het Engels, er is geen vertaling voorzien.

19.30u zazen (meditatie)
19.50u zenvoordracht
21u vraag en antwoord
21.45u einde

Bijdrage in de kosten: 10 euro
plus vrije gift (dana) voor de spreker.

Adres: Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent.
Voor een wegbeschrijving klik hier

Kazuaki Tanahashi is zenmeester, schilder, kalligraaf, schrijver, vertaler en vredesactivist.
Hij is geboren en getogen in Japan, woont sinds 1977 in Californië, maar reist ook de hele wereld rond met zijn exposities en kalligrafie-workshops.
Kaz is zeer gewaardeerd als vertaler van de Japanse zenmeester Dogen, de 13e-eeuwse grondlegger van Soto Zen, de zentraditie waartoe ook de Zen Sangha behoort. Tanahashi’s monumentale vertaling van de Shobogenzo wordt terecht geroemd voor haar soepele en inzichtelijke omzetting. Dit jaar publiceerde hij een indringende studiegids op de Hartsoetra, bekend uit de zenliturgie en een klassiek leergedicht uit de Mahayana.

In zijn jonge jaren was Kaz leerling van Morihei Ueshiba, de oprichter van de Japanse krijgskunst Aikido, wiens invloed duidelijk zichtbaar is in de manier waarop Kaz zijn penselen hanteert.

 

Hij is bevriend en werkt vaak samen met Joan Halifax Roshi. Hij verzorgde ook de cover van Bernie’s boek Infinite Circle.

 

Lees meer over Kaz op zijn website http://www.brushmind.net/

 

De Boeddhistische Omroep heeft een mooi portret gemaakt van hem. Bekijk het hier http://zenpeacemakers.nl/portret-kazuaki-tanahashi/

 

 

 
 

 

Stel, voor mijn raam staat een boom.

Als ik in gedachten ben, zie ik de boom, maar ik zie eigenlijk niet de boom van dit moment, maar mijn gebruikelijke beeld ervan.

De aandacht zegt; ”Kijk eens goed!” en dan zie ik de boom anders – de prachtige structuur , de enorme verscheidenheid, het leven in de boom. Hoe langer ik kijk, hoe meer in ik de boom kan ontdekken.

Ik word me ervan bewust wat een wonder een boom is.

In die zin heeft die gerichte aandacht een heilzaam en veranderd effect.

 

Boeddha’s levenswetten – Paul H. Köppler

 

Mogen door de kracht en de waarheid van deze beoefening alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk.
Mogen zijn vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.
Mogen allen nooit gescheiden zijn van het grote geluk dat vrij is van lijden.
En mogen allen in grote gelijkmoedigheid verblijven die vrij is van gehechtheid en afkeer.
Tibetaans motivatiegebed
Pouwel van de Siepkamp – “Zorg met compassie, Boeddhisme als inspiratiebron voor zorg en welzijn”

Waarachtig geluk ligt binnen jezelf.

Mogelijk zoek je het om allerlei redenen

buiten jezelf,

maar dat is een vruchteloze zoektocht

op de verkeerde plaats.

Waarachtig geluk vindt jou

wanneer je jou tevreden stelt

met het stille en weidse leven binnenin,

wanneer je bereid bent om gaandeweg

te aanvaarden wat er zich op je levensweg aandient

en je daarbij liefdevol verbonden weet

met het hele universum.

Waarachtig Geluk 

is het resultaat van een wijze levenshouding.

Moge je werkelijk gelukkig zijn!

Tai Sheridan “Secrets of true happiness”.

Aan het begin van de Avatamsaka Soetra staat een zin die het zitten in meditatie opentrekt tot pure betrokkenheid:”Het Grote Mededogen is de essentie van de meditatie.

Het is haar lichaam, haar bron en middel, om zich in heel het universum te verspreiden.

Zonder dit “grote hart” van liefde en mededogen is de meditatie, hoe verheven die in andere opzichten ook mag zijn, van geen enkele waarde.”

De Soetra Dharani van de grote mededogende spreekt over mediteren als “ingaan tot het hart dat luistert naar de noodkreten”, en plaatst het individuele zitten hiermee in het perspectief van een grenzeloze solidariteit.

De soetra is bijna een gebed: “ Dat ik mag ingaan tot dit hart dat luistert.

Het is van alle zingeving de volheid, grond en loutering van al wat leeft….”

Wie vergeet dat het in de meditatie om betrokkenheid gaat, op alles en iedereen, wordt er gauw genoeg aan herinnerd in de vier geloften die regelmatig gereciteerd worden.

De eerste gelofte luidt: “Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden.”

 

Bieke Vandekerchove

De Smaak van stilte